bez duha


bez duha
inane
* * *
• spiritless

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • šàblōnski — pril. 1. {{001f}}po šabloni, kalupu 2. {{001f}}pren. automatski, mehanički, bez duha i osobne inicijative …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • šablonski — šàblōnski pril. DEFINICIJA 1. po šabloni, kalupu 2. pren. automatski, mehanički, bez duha i osobne inicijative ETIMOLOGIJA vidi šablona …   Hrvatski jezični portal

 • Slovaquie au Concours Eurovision de la chanson 2010 —  Slovaquie au concours Eurovision 2010 …   Wikipédia en Français

 • indiferencija — indiferèncija ž DEFINICIJA 1. a. psih. duševno stanje ravnodušnosti, nezainteresiranosti, neosjetljivosti, bez emocionalnih reakcija na događaje u okolini, bez suosjećanja za drugoga; apatija b. prošireno zn. na odsutnost interesa prema drugima,… …   Hrvatski jezični portal

 • List of numbers in various languages — The following tables list the names and symbols for the numbers 0 through 10 in various languages and scripts of the world. Where possible, each language s native writing system is used, along with transliterations in Latin script and other… …   Wikipedia

 • glava — gláva ž <A glȃvu, N mn glȃve> DEFINICIJA 1. anat. a. dio tijela čovjeka i viših životinja koji sadrži mozak, usta i osjetilne organe b. gornji dio neke strukture ili organa [glava gušterače] 2. taj dio tijela kao sjedište uma, razuma,… …   Hrvatski jezični portal

 • gláva — gláv|a ž 〈A glȃvu, N mn glȃve〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}dio tijela čovjeka i viših životinja koji sadrži mozak, usta i osjetilne organe b. {{001f}}gornji dio neke strukture ili organa [∼a gušterače] 2. {{001f}}taj dio tijela kao sjedište uma,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • hladan — hládan prid. <odr. hlȃdnī, komp. hlàdnijī> DEFINICIJA 1. koji ima nisku temperaturu, pobuđuje osjet studeni, hladnoće [hladna zakuska; hladno jelo; hladan znoj znak straha, jeze, opr. topao] 2. pren. koji se ne uzbuđuje, ostaje miran u… …   Hrvatski jezični portal

 • hládan — hlád|an prid. 〈odr. hlȃdnī, komp. hlàdnijī〉 1. {{001f}}koji ima nisku temperaturu, pobuđuje osjet studeni, hladnoće [∼na zakuska; ∼no jelo; ∼an znoj znak straha, jeze, opr. topao] 2. {{001f}}pren. koji se ne uzbuđuje, ostaje miran u neugodnim ili …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kȓv — ž 〈I kȑvi/ vlju〉 1. {{001f}}fiziol. tekućina koja teče kroz žile organizma čovjeka i životinja [venozna ∼; cirkulacija ∼i]; krvca 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}životna snaga, temperament b. {{001f}}porod, koljeno, loza, soj, rasa, pasmina [konj… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • mirnòća — ž stanje duševne sređenosti i reda, stanje duha bez nemira i uzbuđenja, opr. nemir, nervoza, tjeskoba …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika